สถิติผู้เข้าใช้บริการ

 
ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง
 ปร.4 ม.1ุ6 บ้านหนองกระดี่ 24/9/2018
 ปร.4 ม.1 บ้านไผ่วงษ์ 24/9/2018
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 1/10/2018
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ 2/1/2019
 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 15/5/2019
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 1/10/2018
 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561 1/1/2018
 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 02/08/2017
 ปร.4 หมู่ 16 บ้านหนองกระดี่ 14/07/2017
 ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระดี่ 14/07/2017
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประปาหมู่ 7 บ้านบางลี่ 09/11/2017
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประปาหมู่ 4 บ้านคุ้งเทโพ 09/11/2017
 ปร.4 การประสานท่อระหว่างระบบ 09/11/2017
 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ 7 บ้านบางลี่ 09/11/2017
 ปร.4 ประตูรั้ว ม.4 09/11/2017
 ปร.4 ป้ายบอกระดับน้ำใส ม.4 09/11/2017
 ปร.4 ป้ายประปา ม.4 09/11/2017
 ปร.4 รางระบายน้ำ ม.4 09/11/2017
 ปร.4 โรงสูบน้ำ ม.4 09/11/2017
 ประกวดราคาโครงการประปาผิวดิน ขนาดกลางหมู่ 4 บ้านคุ้งเทโพ 09/11/2017
 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560 12/12/2017
 ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ปลาร้ากลุ่มแม่บ้านตำบลบางลี่หมู่ที่ 5 29/08/2016
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com