สถิติผู้เข้าใช้บริการ

 
ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง
 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ปี 2563 2/2/2020
 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2563 19/1/2020
 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี2563 15/1/2020
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6/7/2021
 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6/7/2021
 บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ปี 2563 28/5/2020
 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 1/3/2021
 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 1/2/2021
 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 1/1/2021
 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 1/12/2020
 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 1/11/2020
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 1/10/2020
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี2564 แบบผด.3 1/4/2021
 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 1/11/2020
 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2564 1/12/2020
 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 1/1/2021
 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2564 1/2/2021
 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 1/3/2021
 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 1/4/2021
 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 31/3/2021
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 3/9/2020
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31/3/2021
 โครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปี 2564 7/4/2021
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 1/12/2020
 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2564 16/2/2021
 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี2562 2/1/2019
 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 25/12/2018
 ปร.4 ม.1ุ6 บ้านหนองกระดี่ 24/9/2018
 ปร.4 ม.1 บ้านไผ่วงษ์ 24/9/2018
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 1/10/2018
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ 2/1/2019
 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 15/5/2019
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 1/10/2018
 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561 1/1/2018
 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 02/08/2017
 ปร.4 หมู่ 16 บ้านหนองกระดี่ 14/07/2017
 ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระดี่ 14/07/2017
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประปาหมู่ 7 บ้านบางลี่ 09/11/2017
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประปาหมู่ 4 บ้านคุ้งเทโพ 09/11/2017
 ปร.4 การประสานท่อระหว่างระบบ 09/11/2017
 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ 7 บ้านบางลี่ 09/11/2017
 ปร.4 ประตูรั้ว ม.4 09/11/2017
 ปร.4 ป้ายบอกระดับน้ำใส ม.4 09/11/2017
 ปร.4 ป้ายประปา ม.4 09/11/2017
 ปร.4 รางระบายน้ำ ม.4 09/11/2017
 ปร.4 โรงสูบน้ำ ม.4 09/11/2017
 ประกวดราคาโครงการประปาผิวดิน ขนาดกลางหมู่ 4 บ้านคุ้งเทโพ 09/11/2017
 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560 12/12/2017
 ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ปลาร้ากลุ่มแม่บ้านตำบลบางลี่หมู่ที่ 5 29/08/2016
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com