สถิติผู้เข้าใช้บริการ

 
 ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปี 2562 4/10/2019
 รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียประจำเดือนพฤศจิกายน2561 3/12/2018
 รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียประจำเดือนมกราคม2562 4/2/2019
 รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียประจำเดือนมีนาคม2562 3/4/2019
 รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียประจำเดือนพฤษภาคม2562 4/6/2019
 รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียประจำเดือนกรกฎาคม2562 2/8/2019
 รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียประจำเดือนกันยายน2562 30/9/2019
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอบต.บางลี่ 12/7/2020
 ประชาสัมพันธ์่โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย(ต่อเนื่อง) 12/7/2020
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com