สถิติผู้เข้าใช้บริการ

 
 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ 25/11/2020
 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 24/11/2020
 eee 9/12/2020
 ประกาศสรรหาตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง 1/12/2020
 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย(ต่อเนื่อง)ปีงบประมาณ2563 15/07/2019
 ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 6/11/2020
 ประกาศหลักเกณฑ์มาตราการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 3/11/2020
 ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปี 2562 4/10/2019
 รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียประจำเดือนพฤศจิกายน2561 3/12/2018
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com