สถิติผู้เข้าใช้บริการ

 
 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26/9/2019
 แผนการจัดการองค์ความรู้ (dowlode) 25/10/2018
 รายงานผลการตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำเสีย ครั้งที่ 6 5/9/2018
 รายงานผลการตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำเสีย ครั้งที่ 5 3/7/2018
 รายงานผลการตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำเสีย ครั้งที่ 4 3/5/2018
 รายงานผลการตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำเสีย ครั้งที่ 3 3/3/2018
 รายงานผลการตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำเสีย ครั้งที่ 2 4/1/2018
 รายงานผลการตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำเสีย ครั้งที่ 1 3/11/2017
 ประชาสัมพันธ์แนะนำชำระภาษีบำรุงท้องที่ 20/09/2018
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com