สถิติผู้เข้าใช้บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

1. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ตัวอย่างการกรอกข้อมูล)
2. คำร้องขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ดาวน์โหลด
3. แบบประเมินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลด
     
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com