สถิติผู้เข้าใช้บริการ
 
ภาพการบริการแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนตำบลบางลี่ ประจำปีงบประมาณ 2563


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ได้รับคำร้องของประชาชน เรื่องขอน้ำอุปโภค-บริโภค และเจ้าหน้าที่ได้ออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
01/10/2020
 ความคิดเห็นทั้งหมด 0   


   
 

 

ข้อความ :

Cut
Copy
Paste
Bold
Italic
Underline
Justify Left
Center
Justify Right
Ordered List
Unordered List
Forecolor
Link

รูปภาพ :
จากคุณ :
ใส่รหัส : This Is CAPTCHA Image
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com