สถิติผู้เข้าใช้บริการ
 
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลของ อบต.บางลี่

มอบใบประกาศนียบัตรพนักงานส่วนตำบลดีเด่น โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลของ อบต.บางลี่ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564
1/4/2021
 ความคิดเห็นทั้งหมด 0   


   
 

 

ข้อความ :

Cut
Copy
Paste
Bold
Italic
Underline
Justify Left
Center
Justify Right
Ordered List
Unordered List
Forecolor
Link

รูปภาพ :
จากคุณ :
ใส่รหัส : This Is CAPTCHA Image
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com