สถิติผู้เข้าใช้บริการ
   
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 1/6/2019
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

   
โครงการ อบต.บางลี่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม  1/6/2019
โครงการ อบต.บางลี่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน โดยบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

   
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ 1/6/2019
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

   
โครงการ เดินรณรงค์ 60 วันแยกก่อนทิ้ง 1/6/2019
โครงการ เดินรณรงค์ 60 วันแยกก่อนทิ้ง

   
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์  1/6/2019
กิจกรรม อบต. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โครงการกำจัดผักตบชวา บูรณาการ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 10 10/7/2015
11

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดหนองหลวง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 17/08/2017

พบเห็น การทุจริต ประพฤติมิชอบโปรดแจ้ง 14/6/2017


หน้าที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com