ประกาศ เรื่องผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟ 16/10/2015
ข้อมูลศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 20/2/2016
ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP 18/7/2017
ประชาสัมพันธ์รับชำระภาษีประจำปี 2559 1/12/2015
การมอบอำนาจของอบต.ให้ปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน 01/10/2015


   
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของกลุ่มแม่บ้านตำบลบางลี่ 29/08/16
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของกลุ่มแม่บ้านตำบลบางลี่ หมู่ที่ 5 ปลาร้าด่วน ปลาร้าสับ ปลาส้ม ปลาร้าไร้ก้าง
   
โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2559 12/08/2016
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
   
โครงการขุดลอกบ่อหลวงวัดหนองปลาดุก จุดที่ 2 22/06/2016
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ ได้จัดโครงการขุดลอกบ่อหลวงวัดหนองปลาดุกจุดที่ 2 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
น้ำไหลช้ามาก ( ร้องเรียน )

"""ขอเชิญอบรม """"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"""" วันที่  ( yotathai )

เครื่องพิมพ์เช็ค อบต เทศบาล ( ผดุงเกียรติ ไชยพฤกษ )

เว็บจำหน่ายโคมไฟ www.vrslighting.com ( เว็บจำหน่ายโคมไฟ www )

ไฟทางหมู่ 16 เสีย ( คนหมู่ 16 )

 

ระบบสารสนเทศ

   
นายอาคม กลิ่นสกุล
นายก อบต.บางลี่

   
นายบุญส่ง ทัพเจริญ
ปลัด อบต.บางลี่


คม ชัด ลึก
ผู้จัดการออน์ไลน์
มติชน
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
เดอะเนชั่น
แนวหน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com