สถิติผู้เข้าใช้บริการ

กระผมถือเป็นโอกาสดี องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ ได้ออกวารสารฉบับปฐมฤกษ์ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ สนับสนุนให้กระผมเข้ามาทำหน้าที่บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ เพื่อพัฒนาตำบลบางลี่อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราให้เจริญก้าวหน้า  ทัดเทียมตำบลอื่น ๆ ต่อไปกระผมถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งที่ต้องทำให้ได้ในวาระที่อยู่ในตำแหน่งนี้ โดยจะร่วมกับทีมงาน  สมาชิกสภา อบต. และกลุ่มองค์กรทุกกลุ่มที่มีอยู่ในปัจจุบันผลักดันให้นโยบายทั้ง 9

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.บางลี่ 19/8/2021
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 19/8/2021
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฝึกอบรมการทำพริกแกงเผ็ด อบต.บางลี่ 14/5/2021
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล 30/3/2021
ประกาศคัดเลือกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอบต.บางลี่ 5/3/2021
ประชาสัมพันธ์การทำบัตรคนพิการ 5/3/2021
รายงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเลี้ยงแพะ 19/2/2021
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2564 16/2/2021
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 5/2/2021
ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1/2/2021

(ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6/7/2021
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6/7/2021
บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ปี 2563 28/5/2020
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 1/1/2021
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2564 1/2/2021
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 1/3/2021
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 1/4/2021
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 31/3/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 3/9/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31/3/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลังทัั้งหมด   
ภาพการบริการแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนตำบลบางลี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 01/10/2020
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ได้รับคำร้องของประชาชน เรื่องขอน้ำอุปโภค-บริโภค และเจ้าหน้าที่ได้ออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้ว

   
อบต.บางลี่จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 27/4/2021
อบต.บางลี่ จัดทำโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ Big Cleaning Day 21 เมษายน 2564

   
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลของ อบต.บางลี่ 1/4/2021
มอบใบประกาศนียบัตรพนักงานส่วนตำบลดีเด่น โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลของ อบต.บางลี่ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564
น้ำไหลช้ามาก ( ร้องเรียน )

น้ำประปา ( ผู้ใช้น้ำตำบลบางลี่ )

ไฟฟ้าสาธารณะ ( ผู้ใช้ไฟต.บางลี่ )

เบี้ยยังชีพของเดือน มีนาคม เงินออกวันไหนคะ ( ผุ้อยู่ไกลจากญาติ )

เพิ่มเติมเครดิต jetsadabet กล้วยๆไม่ยุ่งยากถึงแม้เป็นมือใหม่ก็ทำเป็น ( ลุ้นโชค )

 

ระบบสารสนเทศ

   
นายอาคม กลิ่นสกุล
นายก อบต.บางลี่

   
นายบุญส่ง ทัพเจริญ
ปลัด อบต.บางลี่คม ชัด ลึก
ผู้จัดการออน์ไลน์
มติชน
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
เดอะเนชั่น
แนวหน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com