กระผมถือเป็นโอกาสดี องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ ได้ออกวารสารฉบับปฐมฤกษ์ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ สนับสนุนให้กระผมเข้ามาทำหน้าที่บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ เพื่อพัฒนาตำบลบางลี่อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราให้เจริญก้าวหน้า  ทัดเทียมตำบลอื่น ๆ ต่อไปกระผมถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งที่ต้องทำให้ได้ในวาระที่อยู่ในตำแหน่งนี้ โดยจะร่วมกับทีมงาน  สมาชิกสภา อบต. และกลุ่มองค์กรทุกกลุ่มที่มีอยู่ในปัจจุบันผลักดันให้นโยบายทั้ง 9

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ2560 30/09/2016
ประกาศใช้ข้อบัญญํติประจำปี2560 30/09/2016
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2559 02/01/2016

(ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง)

ทดลอง3333 20/2/2018
sssss 20/2/2018
ทดลอง 26/08/2016   
อบต.บางลี่จัดทำโครงการตำบลบางลี่ร่วมใจใส่ใจทำความสะอาด ออกตรวจประเมิน 25/09/2015
อบต.บางลี่จัดทำโครงการตำบลบางลี่ร่วมใจใส่ใจทำความสะอาด ออกตรวจประเมิน

   
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นอบต.บางลี่ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 8/8/2015

นายอาคม กลิ่นสกุล นายกอบต.บางลี่ และนายบุญส่ง ทัพเจริญ ปลัดอบต.บางลี่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ณ ห้องประชุมอบต.บางลี่ โดยร่วมลงฝึกจับจีบผ้าและผูกผ้า

   
การอบรมการทำพวงหรีด และดอกไม้จัน 12/12/2014
น้ำไหลช้ามาก ( ร้องเรียน )

ไฟทางหมู่ 16 เสีย ( คนหมู่ 16 )

 

ระบบสารสนเทศ

   
นายอาคม กลิ่นสกุล
นายก อบต.บางลี่

   
นายบุญส่ง ทัพเจริญ
ปลัด อบต.บางลี่


คม ชัด ลึก
ผู้จัดการออน์ไลน์
มติชน
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
เดอะเนชั่น
แนวหน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 โทร. 036-481-888
ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com